fundacja
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji EFPP „Serce dzieciom” im. Marcina Muchewicza.

Fundacja „Serce dzieciom” od kilku lat nieprzerwanie pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Każdy nasz podopieczny jest objęty stałą i troskliwą opieką pielęgniarską, rehabilitacyjną oraz psychologiczną. Koncentrując się na indywidualnych potrzebach każdego dziecka i jego najbliższych, znajdujących się nierzadko w trudnej sytuacji materialnej, organizujemy wszechstronną pomoc w zakresie zakupu sprzętu, poprawy warunków życia rodzin, a także dofinansowania wyjazdów rehabilitacyjnych.
Fundacja „Serce dzieciom” im. Marcina Muchewicza jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000449972 , co umożliwia przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego, przez osoby składające w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.
Środki pozyskane dzięki zaufaniu podatników, przeznaczymy bezpośrednio na najważniejsze potrzeby naszych podopiecznych. Fundacja nie posiada żadnych kosztów administracyjnych, wszystkie osoby zaangażowane w prace Fundacji, w tym zarząd i rada, nie pobierają żadnego wynagrodzenia związanego z pełnioną funkcją, zatem 100% otrzymanych dzięki Państwa ofiarności środków, trafia do chorych dzieci na zaspokojenie ich potrzeb.
Dzięki Państwa ofiarności fundacja będzie w stanie kontynuować swą działalność w zakresie niesienia pomocy tym najsłabszym i najbardziej tego potrzebującym. Wyrażamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i aktywności wszystkich ludzi dobrej woli, uda nam się objąć opieką i terapią coraz większe grono niepełnosprawnych dzieci, zapewnić im i ich rodzinom poprawę jakości życia i lepszą przyszłość.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby innych, szczególnie dzieci.
W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji – Dziękujemy!

Sprawdź nas w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (www.pozytek.gov.pl) oraz na stronie internetowej: www.fundacja-efpp.pl