Miesięczne Archiwa: Lipiec 2014


Ostatnie pożegnanie współzałożyciela i pierwszego Prezesa Fundacji EFPP „Serce dzieciom”
Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marcina Muchewicza, Prezesa i współzałożyciela Fundacji EFPP „Serce dzieciom”. Zmarły w dniu   23 lipca 2014 r. Prezes Marcin Muchewicz do końca pozostawał wierny idei, jaka przyświecała Mu przy zakładaniu Fundacji. Mimo ciężkiej choroby i utraty sił starał się wypełniać jej statutowe cele. Cieszył się z każdej formy pomocy, jaką udało się Mu zorganizować dla podopiecznych Fundacji. To dodawało Mu sił i przysparzało motywacji do walki z chorobą. Z chorobą przegrał, ale zdążył stworzyć dzieło, które będzie kontynuowane przez Jego bliskich, przyjaciół i współpracowników. Został pochowany w dniu 26 lipca 2014 r. na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu.