Fundacja „Serce dzieciom” powstała w 2012 roku w Toruniu z inicjatywy Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz osoby fizycznej – Piotra Wujków. Zgodnie z głównym założeniem Fundatorów, misją Fundacji jest  wszechstronna pomoc  dzieciom oraz młodzieży nieuleczalnie lub przewlekle chorym.

W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, staramy się udzielić pomocy w jak najszerszym zakresie w celu poprawy jakości życia naszych podopiecznych i ich rodzin. Wsparcie obejmuje fizyczne, emocjonalne i duchowe elementy, co przejawia się w zapewnieniu profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej, opieki psychologa oraz pomocy finansowej celem zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, a także niezbędnego dofinansowania wydatków życia codziennego w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny podopiecznego.

Zespół Fundacji składa się z doświadczonego personelu: lekarza, pięlegniarki, psychologa, rehabilitanta. Ponadto na stałe współpracujemy z lekarzami specjalistami. Dzięki temu, Fundacja ma możliwość zapewnienia stałej specjalistycznej opieki paliatywnej podopiecznym, cierpiącym na przewlekle lub nieuleczalne choroby.