Prezes Zarządu
Fundacji Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym
„Serce dzieciom”
w Toruniu

Wojciech Klabun

Rada Fundacji:
Piotr Wujków – Przewodniczący
Anna Król
Paweł Król